Фаховий міжкафедральний семінар з попередньої експертизи дисертації Богомаз О. Ю.

27 червня в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова відбулося засідання фахового міжкафедрального семінару з попередньої експертизи дисертації Богомаз О. Ю. «Педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх учителів суспільствознавчих предметів», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 - Освітні педагогічні науки.  Дисертація виконана на кафедрі методики навчання суспільних дисциплін та генндерної освіти. Науковий керівник - к.п.н., доцент кафедри Бакка Тамара Володимирівна. 


Засідання відбулося під головуванням завідувачки кафедри методики Ладиченко Тетяни В‘ячеславівни за участі наукового керівника, рецензентів, науково-педагогічного складу викладачів кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти та кафедри освіти дорослих.

Знімок екрана 2022 07 01 о 15.53.47
На підставі експертизи дисертаційної роботи, доповіді здобувачки, поставлених питань присутніх і відповідей, обговорення учасниками засідання  основних положень дисертаційної роботи, виступів наукового керівника і рецензентів, прийнято рішення, що дисертація Богомаз Оксани Юріївна на тему «Педагогічні умови формування медіаграмотності майбутніх учителів суспільствознавчих предметів» відповідає вимогам до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та рекомендувати дисертацію здобувачки до розгляду та захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

×

Помилка

Better Preview не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Articles Anywhere не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Cache Cleaner не може функціонувати. Плагін Regular Labs Library не встановлений.
Components Anywhere не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Modals не може функціонувати. Плагін Regular Labs Library не встановлений.
Modules Anywhere не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Sliders не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Фрагменти не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Sourcerer не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Закладки не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Підказки не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.