Розпорядження №1 по історико-філософському факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова

Відповідно до наказу по НПУ ім. М.П. Драгоманова №192 від 29 серпня 2022 року «Про початок 2022-2023 навчального року»

- забезпечити з 01 вересня 2022 року по 25 грудня 2022 р. організацію освітнього процесу на факультеті у дистанційній формі.

- cтудентам 2-4 курсу бакалаврату та 2 курсу магістратури розпочати навчання 01 вересня 2022 року;

- студентам першого курсу бакалаврату розпочати навчання 15 вересня 2022 року;

- студентам першого курсу магістратури розпочати навчання 01 жовтня 2022 року;

- дотримуватись виконання розкладу, графіку освітнього процесу та навчальних планів із використанням технологій дистанційного навчання

- завідувачам кафедр забезпечити організацію та систематичний облік виконання викладачами навчального навантаження та інших видів робіт згідно індивідуального плану;

- викладачі факультету мають розмістити завдання зі своїх курсів на дистанційній платформі moodle.npu.edu.ua відповідно до робочих програм навчальних дисциплін, попередньо перевіривши актуальність своєї корпоративної пошти (закінчення @npu.edu.ua). Комунікація з модератором сайту стосовно корпоративної пошти та розміщення курсів – через лаборантів кафедр

- у разі крайньої необхідності викладач може працювати на робочому місці у навчальному корпусі;

- табелювання співробітників відбувається в установленому порядку

- контроль за виконанням навчального процесу на дистанційній платформі покласти на заступника декана з навчально-методичної роботи Сегеду Р.А. 

 

В.о. декана історико-філософського факультету                      І.Г. Вєтров

×

Помилка

Better Preview не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Articles Anywhere не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Cache Cleaner не може функціонувати. Плагін Regular Labs Library не встановлений.
Components Anywhere не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Modals не може функціонувати. Плагін Regular Labs Library не встановлений.
Modules Anywhere не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Sliders не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Фрагменти не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Sourcerer не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Закладки не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.
Підказки не може функціонувати. Плагин Regular Labs Library не встановлений.